מידע שחשוב לקרוא >
חשבונות ללא פעילות בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות, וכן פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) פעילות או שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת התשלומים לחברת הביטוח.

מהו חשבון ללא פעילות?
חשבון ללא פעילות הוא חשבון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה.

קראו הסבר על מוצרי החיסכון והביטוח בעמוד השאלות והתשובות.
מה אמצא על שם קרוב שנפטר?
חשבונות עם פעילות וללא פעילות הרשומים על שם הקרוב שנפטר בקופות גמל, בקרנות פנסיה, בביטוחי חיים עם חיסכון ובקרנות השתלמות.

במוצרים אלה יכול להיות כיסוי ביטוחי למקרה של פטירת החוסך, המקנה למוטבים זכות לקבל קצבה או סכום הוני חד-פעמי נוסף על יתרת הכספים הצבורה בחשבון.


מנוע החיפוש מאתר גם פוליסות ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) פעילות או שבוטלו בשנה האחרונה בעקבות הפסקת התשלומים לחברת הביטוח.
איפה ולא כמה
תוצאות החיפוש מראות באילו גופים יש חשבונות או פוליסות ומאיזה סוג (קרנות פנסיה, קופות גמל וכו'), אך אינן מראות כמה חשבונות או פוליסות יש מכל סוג ומה היתרה או הזכויות הקיימות בהם.

כדי לברר פרטים אלה עליכם לפנות לגופים המוסדיים המופיעים ברשימה ולשאול אותם.


אם נמצאו חשבונות על שמכם, מומלץ לברר מול הגופים המוסדיים אם יש בניהולם גם חשבונות שהייתה בהם פעילות בשנה האחרונה.
חשוב לדעת!
לעיתים, גם אם מנוע החיפוש יציג חשבון או פוליסה ייתכן שאינם קיימים בפועל, ולהפך: ייתכן שקיימים חשבונות (עם פעילות או ללא פעילות) או פוליסות שמנוע החיפוש לא יימצא.

ראו הסבר לגבי פערי מידע אלה בעמוד השאלות והתשובות.
כמות חיפושים
שימו לב! אפשר לבצע חיפוש 5 פעמים בלבד לכל מספר תעודת זהות. זאת כיוון שהמידע שמציג מנוע החיפוש הוא אישי ורגיש, ויש להגן עליו מפני גורמים בלתי מורשים.

בחיפוש כספים על שם קרוב שנפטר יכול כל משתמש לבצע עד 5 חיפושים למספר תעודת הזהות של כל קרוב.